DisclaimerURL Short URL ngắn là một dịch vụ chuyển hướng URL miễn phí dành cho mục đích duy nhất của việc chuyển đổi các URL dài trong các URL ngắn. Việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi cho các thư rác hay bất kỳ hoạt động bất hợp pháp khác đều bị nghiêm cấm và sẽ dẫn đến việc vô hiệu hóa các URL vi phạm (s), cũng như một đơn khiếu nại được nộp cùng với ISP của người phạm tội. Ngoài ra, bạn có thể không sử dụng dịch vụ này để chuyển hướng đến các trang web bất hợp pháp trong tự nhiên hoặc có chứa nội dung người lớn đánh giá. Dịch vụ này được cung cấp không có bảo hành của loại nào. Mặc dù chúng tôi cố gắng để được tốt nhất bằng cách cung cấp 99,9% + dịch vụ thời gian hoạt động đáng tin cậy và không bao giờ hết hạn URL, chúng tôi không thể đảm bảo bất cứ điều gì. Trong thực tế, không có trang web có thể. Vì lý do này, nó là trách nhiệm của bạn để giữ một bản sao lưu của các URL nguồn của bạn.